לדירקטור המתחיל

  • ממשל תאגידי

  • סגירת דוחות כספיים

  • אבטחת מידע וסייבר

  • חדשנות בארגון

  • ניהול סיכונים

 

לעידן הקורונה

  • אבטחת מידע וסייבר

  • עבודה מרחוק בעד ונגד

  • המשאב האנושי בעידן של אחרי קורונה

  • אחריות הדירקטוריון באיתור ומניעת הונאות

Woman with Paper Mask